การใช้ Need, Dare

Posted: 09/01/2011 in การใช้ A,An,The

การใช้ need
โครงสร้างประโยคของ Need – กิริยาแท้
ประโยคบอกเล่า – ประธาน + need + to ตามด้วยกิริยาช่อง 1
ประโยคปฏิเสธ – ประธาน + verb to do + not + need + to ตามด้วยกริยาช่อง 1
ประโยคอดีต – ประธาน + did not (didn’t) + need + to ตามด้วยกริยาช่อง 1
โครงสร้างประโยคของ Need – กริยาช่วย (เหมือน verb to do)
ประโยคปฏิเสธ – ประธาน + need not (needn’t) + กริยาช่อง 1 ไม่มี to
ประโยคอดีต – ประธาน + need not have + กริยาช่อง 3
1. Need – กิริยาแท้
Need ที่ทำหน้าที่เป็น “กิริยาแท้” ในประโยค..หมายถึง “ต้อง” แบบจำเป็นจริง ๆ..ดังนั้น หากอยู่ในรูปปฏิเสธ..ต้องมี verb to do มาช่วยเสมอ
ตัวอย่างประโยค –
You need to speak loudly. = คุณต้อง (จำเป็นอย่างยิ่ง มิฉะนั้น..) พูดให้ดัง
She does not need to worry. Everything is o.k. = เธอไม่ต้องเป็นห่วง ทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยดี
2. Need – กริยาช่วย
Need ที่ทำหน้าที่เป็น “กริยาช่วย” ในประโยค..หมายถึง “จำเป็นต้อง”..ไม่ต้องมี verb to do มาช่วย
ตัวอย่างประโยค –
You need not speak so loudly. = คุณไม่จำเป็นต้องพูดดังหรอก
She need not have hurried. She had plenty of time. = เธอไม่จำเป็นต้องรีบร้อนหรอก มีเวลาเหลือมากมาย (ประโยคนี้เป็นประโยคแสดงกาลเวลา “อดีต”)
Dare แปลว่า “กล้า “เป็นได้ทั้งกริยาช่วยและกริยาแท้
1. เป็นกริยาแท้ dare + to +V1และเมื่อต้องการทำเป็นประโยคปฎิเสธ
และประโยคคำถามให้เอา Verb to do มาช่วยเช่น
She dare to say what is right.
I doesn’t dare to tell him the truth.
2. เป็นกริยาช่วยเราไม่นิยมใช้เป็นประโยคบอกเล่าแต่เราจะใช้ daren’t
กับคนบางคนไม่กล้าทำบางสิ่งบางอย่างในขณะที่พูด
I daren’t look.
I daren’t touch it.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s