ความหมายของ Conjunction

Posted: 09/01/2011 in ความหมายของ Conjunction

Conjunction แปลว่า “สันธาน” หมายถึง “คำที่ใช้เชื่อมคำ (Words) กลุ่มคำ (Phrases) หรือประโยค (Sentences) เข้าด้วยกัน และให้เข้าใจไว้ด้วยว่า คำที่จะใช้ Conjunction เชื่อมได้นั้นต้องเป็นคำชนิดเดียวกัน หรือคล้ายคลึงกัน”
ขอให้ดูตัวอย่างการใช้สันธานเชื่อมความในประโยคต่อไปนี้เป็นอุทาหรณ์ (Conjunction เชื่อมได้แค่นี้เท่านั้น) :-
1. เชื่อมนามกับนาม เช่น Time “and” tide waits for no man.
2. เชื่อมนามกับสรรพนาม เช่น James “and” I go to school every day.
3. เชื่อมสรรพนามกับสรรพนาม เช่น You “and” he are both wrong.
4. เชื่อมกริยากับกริยา เช่น She sat down “and” cried.
5. เชื่อมคุณศัพท์กับคุณศัพท์ เช่น I have a white “and” black cat at home.
6. เชื่อมกริยาวิเศษณ์กับกริยาวิเศษณ์ เช่น Every cat moves slowly “and” silently.
7. เชื่อมบุรพบทกับบุรพบท เช่น Do not walk up, “but” down the hill.
8. เชื่อมวลีกับวลี เช่น Not speaking much “but” speaking well denotes the truly wise.
9. เชื่อมอนุประโยคกับอนุประโยค (Clause to Clause) เช่น My brother told me “that” his dog was dead.
10. เชื่อมประโยคกับประโยค (Sentence to Sentence) เช่น He worked hard “but” he did not succeed.
molchanok.files.wordpress.com/2011/01/pm51.gif”>

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s