การเปรียบเทียบขั้นกว่า

Posted: 10/01/2011 in การเปรียบเทียบขั้นกว่า

 2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า ( Comparative Degree )

  • การเปรียบเทียบที่สูงกว่า   แสดงในรูป  คุณศัพท์ขั้นกว่า + than   เช่น

This road is longer than that one. ถนนเส้นนี้ยาวกว่าเส้นนั้น
You are taller than me. หรือ You are taller than I am. เธอสูงกว่าฉัน

  • การเปรียบเทียบที่ต่ำกว่ากัน แสดงในรูป less + positive degree + than  เช่น

Malee is less careful than Somchai. มาลีเป็นคนที่รอบคอบน้อยกว่าสมชาย
It is less hot today than it was yesterday. วันนี้อากาศร้อนกว่าเมื่อวานนี้

  • เมื่อนำคุณศัพท์ขั้นกว่ามาใช้เปรียบเทียบกับคำนาม ( noun ) ด้วยกัน  ให้ใช้รูปแบบดังนี้

fewer + นามพหูพจน์นับได้ + than = น้อยกว่า
less + นามนับไม่ได้ + than = น้อยกว่า
more + นามพหูพจน์นับได้, นามนับไม่ได้ + than = มากกว่า    เช่น

There are fewer students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้น้อยกว่าในห้องนั้น
I spent less money than you. ฉันใช้จ่ายเงินน้อยกว่าคุณ
There are more students in this room than in that room. มีนักเรียนในห้องนี้ มากกว่าในห้องนั้น
My mother have more money than my father. แม่ของฉันมีเงินมากกว่าพ่อ

หมายเหตุ   ในกรณีที่ than ทำหน้าที่เป็น conjunction    สรรพนาม ( pronoun )ที่ตามหลัง than ซึ่งทำหน้าที่เป็นประธาน ต้องมี verb ตามด้วย

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s