สันธานประสาน

Posted: 10/01/2011 in สันธานปรสาน

สันธานประสาน

You use a co-ordinating conjunction (“and,” “but,” “or,” “nor,” “for,” “so,” or “yet”) to join individual words, phrases, and independent clauses . คุณสามารถใช้ ร่วมร่วมประสาน (“และ””แต่””หรือ””หรือ””สำหรับ””ดังนั้น”หรือ”ยัง”) เพื่อเข้าร่วมคำแต่ละคำ, วลีและ อนุประโยคอิสระ . Note that you can also use the conjunctions “but” and “for” as prepositions . โปรดทราบว่าคุณยังสามารถใช้สันธาน”แต่”และ”ราคา”เป็น คำบุพบท .

In the following sentences , each of the highlighted words is a co-ordinating conjunction: ดังต่อไปนี้ใน ประโยค แต่ละคำที่ไฮไลต์คือ – ประสานร่วมร่วม :

Lilacs and violets are usually purple. Lilacs และ violets มักจะสีม่วง

In this example, the co-ordinating conjunction “and” links two nouns . ในตัวอย่างนี้ร่วม – ประสานร่วม”และ”การเชื่อมโยงสอง คำนาม .

This movie is particularly interesting to feminist film theorists, for the screenplay was written by Mae West. หนังเรื่องนี้น่าสนใจอย่างยิ่งกับบรรดานักทฤษฎีสตรีนิยมภาพยนตร์สำหรับบทภาพยนตร์ถูกเขียนโดยแม่ West

In this example, the co-ordinating conjunction “for” is used to link two independent clauses. ในตัวอย่างนี้ร่วม – ประสานร่วม”สำหรับ”จะใช้ในการเชื่อมโยงสองข้ออิสระ

Daniel’s uncle claimed that he spent most of his youth dancing on rooftops and swallowing goldfish. ของลุง Daniel อ้างว่าเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ของการเต้นรำของเขาบนหลังคาเยาวชนและกลืนปลาทอง

Here the co-ordinating conjunction “and” links two participle phrases (“dancing on rooftops” and “swallowing goldfish”) which act as adverbs describing the verb “spends.” ต่อไปนี้ประสานงานร่วม”และ”การเชื่อมโยงสอง กริยาวลี (“เต้นบนหลังคา”และ”กลืนปลาทอง”) ซึ่งทำหน้าที่เป็น กริยาวิเศษณ์ อธิบาย คำกริยา “ใช้เวลา.

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s